DỰ ÁN: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

Tên công trình: Trường Đại Học Công Nghệ Miền Đông

Chủ Đầu tư: Trường Đại Học Công Nghệ Miền Đông

Địa điểm: Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Hạng mục: Khối giảng đường, phòng học, ký túc xá, khối hội trường, thực hành...

Quy mô: 10 Hecta

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ 

 

PHỐI CẢNH ĐH CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

 

phối cảnh tổng thể

Hạng mục: Ký túc xá

 

 

Ký túc xá đh Miền Đông

 

Hạng mục: Khối giảng đường, phòng học

Quy mô: 5.022 m2

Khối thực hành 01

 

Khối thực hành 02

Dự án liên quan