Quản lý dự án

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG TỐT NHẤT?

13/01/2021
Trong giai đoạn quyết định đầu tư, nhà xưởng là 1 tài sản được hình thành trong tương lai. Ở giai đoạn này, chủ đầu tư luôn trăn trở với rất nhiều câu hỏi:
Công trình của mình sau khi hoàn thành trông nó ra sao?
Nên sử dụng các...

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG NHANH NHẤT?

13/01/2021
1. Xin phép xây dựng nhà xưởng
Chủ đầu tư cần hiểu rõ các quy định pháp lý trong lĩnh vực xây dựng nhà xưởng. Đây là công việc tốn khá nhiều thời gian, nếu không tiến hành sớm, khả năng dự án phải chờ giấy phép để khởi công là rất cao. Đã có nhiều nhà đầu tư đã phải xin phép xây dựng tạm các hạng mục phụ như hàng rào, ép cọc để dược khởi công xây dựng công trình trong thời gian chờ giấy phép chính thức.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG "RẺ" NHẤT?

13/01/2021
Để xây dựng một công trình nói chung, xây dựng nhà xưởng nói riêng, chủ đầu tư cần quản lý 3 vấn đề chính yếu sau: