Bảng báo giá vật tư

Bê tông

Tên Giá Đơn vị
Bê tông M300 1.170.000 đ
Bê tông M200 1.060.000 đ
Betong M250 1.120.000 đ m3
Betong M150 1.010.000 đ

Thép

Tên Giá Đơn vị
Thép tấm 18.500 đ
Lưới thép hàn 16.500 đ
Thép D>10 15.500 đ

Vật liệu xây dựng

Tên Giá Đơn vị
Nilong đen 2.000 đ
Vari địa kỹ thuật ATR 8.000 đ
Đá 0x40 đen, loại 1 320.000 đ

Tôn, xà gồ, cách nhiệt, ống xối, máng xối

Tên Giá Đơn vị
Tôn Đông Á AZ-150 dày 0.45mm 95.000 đ
Tôn Đông Á AZ-50 dày 0.45mm 91.000 đ m2
Tôn Phương Nam AZ-150 dày 0.45mm 106.000 đ m2
Tôn Phương Nam AZ-50 dày 0.45mm 96.000 đ m2
Ống xối Bình Minh D114 dày 3.4mm 76.000 đ m
Tôn sáng Thanh Phương dày 1.2mm 180.000 đ m2
Tôn sáng Việt Hưng dày 1.2mm 180.000 đ m2
Tôn sáng Naaco dày 1.2mm 180.000 đ
Bulong neo M20x600 (đen) Liên hệ
Thanh giằng D20 47.757 đ
Cáp giằng D12 20.000 đ m
Ti giằng xà gồ D12 30.000 đ
Xà gồ Z275 21.100 đ
Xà gồ Z180 20.700 đ
Xà gồ Z120 20.300 đ kg
Xà gồ Z100 19.900 đ
Xà gồ Z80 19.500 đ
Cách nhiệt túi khí A2 Phương Nam 23.000 đ m2
Cách nhiệt túi khí A2 Cát Tường 27.000 đ m2
Tôn Hoa Sen AZ-150 dày 0.45mm 103.000 đ
Tôn Hoa Sen AZ-50 dày 0.45mm 93.000 đ

Vật liệu hoàn thiện

Tên Giá Đơn vị
Hardener xanh 6.000 đ kg
Hardener xám 3.500 đ kg

Cửa đi, cửa sổ

Tên Giá Đơn vị
Cửa cuốn 800.000 đ m2
Cửa sổ nhôm kính Tungshin 1.000.000 đ
Cửa sổ nhôm kính Tungshin 650.000 đ m2