Tin tức

Hoàn thành ống khói số 1 dự án xây mới ống khói của nhà xưởng Ever Growth

08/03/2021
Ống khói số 1 của nhà xưởng Ever Growth Việt Nam đã được hoàn thành