Viện dẫn tiêu chuẩn

TIÊU CHUẨN THI CÔNG NGHIỆM THU

14/01/2021
Hiện nay, các công trình xây dựng nhà xưởng được thiết kế, thi công trên lãnh thổ Việt Nam phải đảm bảo cơ sở pháp lý: quy chuẩn và các tiêu chuẩn xây dựng được Nhà nước ban hành. đơn vị thiết kế và đơn vị thi công cần nắm...

TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU

20/05/2021
Hiện nay, các công trình xây dựng nhà xưởng được thiết kế, thi công trên lãnh thổ Việt Nam phải đảm bảo cơ sở pháp lý: quy chuẩn và các tiêu chuẩn xây dựng được Nhà nước ban hành. Đơn vị thiết kế và đơn vị thi công cần nắm bắt kịp thời về các tiêu chuẩn được quy định nghiêm ngặt tại:
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam theo quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng.
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam theo quyết định số 439/QĐ-BXD ngày 25/09/1997 của Bộ Xây Dựng.

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

20/05/2021
Bất kỳ công trình xây dựng nào cũng đều phải đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước hay ngoài nước về thiết kế trước khi mới có thể nhận được giấy phép xây dựng. Đơn vị thiết kế, thi công ngày nay luôn luôn phải cập nhật những...

TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

14/01/2021
Hiện nay, các công trình xây dựng nhà xưởng được thiết kế, thi công trên lãnh thổ Việt Nam phải đảm bảo cơ sở pháp lý: quy chuẩn và các tiêu chuẩn xây dựng được Nhà nước ban hành. đơn vị thiết kế và đơn vị thi công cần nắm bắt kịp thời về các tiêu chuẩn được quy định nghiêm ngặt tại: