DỰ ÁN: NHÀ MÁY FSC

Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN FSC VIỆT NAM 

Địa chỉ : KCN Nam Đồng Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Tên công trình : Nhà máy FSC 

Quy mô : 17 Ha

HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH CỦA DỰ ÁN:

PHỐI CẢNH 1

 

PHỐI CẢNH 2

 

PHỐI CẢNH 3

Dự án liên quan