DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU HÀN (XƯỞNG 1)

Tên dự án : NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU HÀN (XƯỞNG 1)

Chủ đầu tư : Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Tín

Hạng mục: Sữa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà xưởng

Địa chỉ: cụm CN Kiến Thành, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An.

Một số hình ảnh thi công thực tế:

 

 

 

 

 

 

Dự án liên quan