DỰ ÁN: XƯỞNG SẢN XUẤT DÂY HÀN VÀ QUE HÀN

Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM TÍN 

Địa chỉ : Thửa số 2904, TBĐ số 3, Xã Long Can, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

Tên công trình : Nhà máy sản xuất vật liệu hàn Kim Tín Long An

Hạng mục : Xưởng sản xuất dây hàn và que hàn

Quy mô : 8.000 m2

 

PHỐI CẢNH 1

 

PHỐI CẢNH 2

Dự án liên quan