TIÊU CHUẨN THI CÔNG NGHIỆM THU

Hiện nay, các công trình xây dựng nhà xưởng được thiết kế, thi công trên lãnh thổ Việt Nam phải đảm bảo cơ sở pháp lý: quy chuẩn và các tiêu chuẩn xây dựng được Nhà nước ban hành. đơn vị thiết kế và đơn vị thi công cần nắm bắt kịp thời về các tiêu chuẩn được quy định nghiêm ngặt tại:

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam theo quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng.

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam theo quyết định số 439/QĐ-BXD ngày 25/09/1997 của Bộ Xây Dựng.

TIÊU CHUẨN THI CÔNG NGHIỆM THU

TCVN 170-2007 KẾT CẤU THÉP - GIA CÔNG, LẮP RÁP VÀ NGHIỆM THU YÊU CẦU KỸ THUẬT.pdf

TCVN 4085-2011 KẾT CẤU GẠCH ĐÁ - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU.pdf

TCVN 4447-2012 CÔNG TÁC ĐẤT - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU.pdf

TCVN 4453-1995 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU.pdf

TCVN 4516-1988 HOÀN THIỆN MẶT BẰNG XÂY DỰNG - QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU.pdf

TCVN 4519-1988 HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC BÊN TRONG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH – QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU.pdf

TCVN 5641-2012 BỂ CHỨA BẰNG BÊ TÔNG CỐT THÉP - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU.pdf

TCVN 5718-1993 MÁI VÀ SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT CHỐNG THẤM NƯỚC.pdf

TCVN 7455-2013 KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH PHẲNG TÔI NHIỆT.pdf

TCVN 7505-2005 QUY PHẠM SỬ DỤNG KÍNH TRONG XÂY DỰNG - LỰA CHỌN VÀ LẮP ĐẶT.pdf

TCVN 7527-2005 KÍNH XÂY DỰNG - CÁN VÂN HOA.pdf

TCVN 8828-2011 BÊ TÔNG - YÊU CẦU BẢO DƯỠNG ẨM TỰ NHIÊN.pdf

TCVN 9115-20129 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU.pdf

TCVN 9208-2012 LẮP ĐẶT CÁP VÀ DÂN DẪN ĐIỆN TRONG CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP.pdf

TCVN 9276-2012 SƠN PHỦ BẢO VỆ KẾT CẤU THÉP - HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH THI CÔNG.pdf

TCVN 9345-2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - HƯỚNG DẪN KÝ THUẬT PHÒNG CHỐNG NỨT DƯỚI TÁC DỤNG KHÍ HẬU NÓNG ẨM.pdf

TCVN 9361-2012 CÔNG TÁC NỀN MÓNG - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU.pdf

TCVN 9366-2012 CỬA ĐI, CỬA SỔ - CỬA KIM LOẠI.pdf

TCVN 9377-1-2012 CÔNG TÁC HOÀN THIỆN - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU - CÔNG TÁC LÁT VÀ LÁNG .pdf

TCVN 9377-2-2012 CÔNG TÁC HOÀN THIỆN - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU - CÔNG TÁC TRÁT.pdf

TCVN 9377-3-2012 CÔNG TÁC HOÀN THIỆN - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU - CÔNG TÁC ỐP.pdf

TCVN 9391-2012 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU.pdf

TCVN 9394-2012 ĐÓNG VÀ ÉP CỌC - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU.pdf

TCVN 9395-2012 CỌC KHOAN NHỒI - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU.pdf

TCXD 190-1996 MÓNG CỌC THIẾT DIỆN NHỎ - TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU.pdf

TCXDVN 269-2002 CỌC - PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM BẰNG TẢI TRỌNG ÉP TĨNH DỌC TRỤC.pdf

TCXDVN 305-2004 BÊ TÔNG KHỐI LỚN - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU.pdf

TCXDVN 46-2007 CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ, KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ.pdf

Tin tức liên quan