TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Bất kỳ công trình xây dựng nào cũng đều phải đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước hay ngoài nước về thiết kế trước khi mới có thể nhận được giấy phép xây dựng. Đơn vị thiết kế, thi công ngày nay luôn luôn phải cập nhật những thông tin chuyên môn và những cơ sở pháp lý mới nhất để phục vụ cho công việc:

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam theo quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng.

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam theo quyết định số 439/QĐ-BXD ngày 25/09/1997 của Bộ Xây Dựng.

Hiểu được lẽ đó, công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Kim Long đã tập hợp những tiêu chuẩn trong và ngoài nước để hỗ trợ những kỹ sư đã, đang và sắp làm nghề.

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Tin tức liên quan