Sơ đồ tổ chức

Được hình thành và đi vào hoạt động từ năm 2005, đến nay Công ty Cổ Phần Tư Vấn và xây dựng Kim Long đã có hơn 15 năm hoạt động trong ngành xây dựng với hàng trăm công trình lớn nhỏ khác nhau cả về xây dựng dân dụng và xây dựng công nghiệp.

Tiền thân là một doanh nghiệp TNHH, sau quá trình phát triển, công ty Kim Long đã thu hút về những cổ đông nhiệt huyết cổ phần hóa công ty và cùng phát triển đội ngũ công ty có định hướng về kinh nghiệp chuyên môn và cả về văn hóa doanh nghiệp với những tiêu chí đi đầu là chính trực, tận tâm và trách nhiệm với nghề, với đối tác, với chủ đầu tư, với sự phát triển cá nhân và gia đình. Vì chúng tôi tin rằng văn hóa là yếu tố quyết định nên khuynh hướng tư duy và hành động, bằng cách kiến tạo văn hóa chúng tôi cũng kiến tạo cách tư duy và hành động của một tập thể được thống nhất, chuẩn mực.

Bên cạnh các công tác làm nghề, chúng tôi chú trọng đến việc đào tạo, bổ sung, tích lũy kinh nghiệm cho cá nhân và đội nhóm thông qua các buổi đào tạo nội bộ và các chương trình đạo tạo chuyên sâu ngoài doanh nghiệp.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG KIM LONG

sơ đồ tổ chức

 

Hội đồng quản trị:
- Ông: Trịnh Anh Văn- Chủ tịch HĐQT
- Ông : Hồ Thanh Phương - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông: Bùi Thụy Ngũ Châu - Phó Chủ tịch HĐQT

Ban Giám đốc:
- Ông: Phạm Minh Châu - Tổng giám đốc
- Ông: Võ Văn Thông - Phó Tổng giám đốc

Các phòng ban nghiệp vụ của Công ty:
1. Phòng Cung ứng
2. Phòng Dự án
3. Phòng Thiết kế
4. Phòng Tài chính - Kế toán
5. Phòng Nhân sự